Нууцлалын бодлого

Сүүлд шинэчлэгдсэн огноо: 2021.01.08

Ерөнхий зүйл

энэхүү нууцлалын бодлого нь “Үйлчилгээ үзүүлэгч” гэх “Easy English” аппликэйшн, нөгөө талаас “Хэрэглэгч” гэх тус үйлчилгээг авах “англи хэл суралцагч”-ийн хооронд үүсэх нууцлалын харилцааг зохицуулахад оршино.

Сургалтын эрх олгохтой холбоотойгоор бид таны мэдээллийг авах буюу ашигладаг бөгөөд хэрэглэгчийн талаас тус мэдээлэл болон үйлчилгээ үзүүлэгчийн талаас сургалтын контентийн мэдээллийг бусдад хуулбарлан тараах, хувь хүний болон оюуны өмчийн нууцлалтай холбоотой үүссэн асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Үйлчилгээ үзүүлэгч

Сургалтын үйлчилгээг авахын тулд та өөрийн сошиал медиа хаягаар дамжин нэвтрэнэ (Фэйсбүүк хаяг). Та үүнийг зөвшөөрч, үргэлжлүүлэх товчийг дарснаар бид дараах мэдээллийг (Овог нэр, Профайл зургийн лин )таны сошиал хаягийн үйлчилгээ үзүүлэгч гуравдагч этгээдээс авах юм: Дээрх мэдээллийг бид зөвхөн энэхүү Нууцлалын бодлого болон Үйлчилгээнд заасан хэлбэрээр ашиглах болно. Таны мэдээллийг бид дээрхээс бусад ямарваа нэгэн зорилгоор хадгалж, ашиглахгүй. Үйлчилгээг ашиглах явцад үүсч бий болсон, та болон таны төхөөрөмжөөс дамжуулсан зарим өгөгдлийг бид цуглуулна. Үүнд: Төхөөрөмжийн төрөл Төхөөрөмжийг таних онцгой дугаар (device ID) Төхөөрөмжийн IP хаяг Үйлчилгээг ашигласан өдөр, цаг Үйлчилгээг ашигласан хугацаа Аппликэйшн хэрэглээтэй холбоотой мэдээлэл (үүсгэсэн, оролцсон,)

Хэрэглэгч

Сургалтын эрх үүссэн цагаас хойш нэг жилийн хугацаанд аппликэйшн дээрх бүхий л хичээлийг үзэж нэвтрэх ба үйлчилгээ үзүүлэгч талын сургалтын контентийн нууцлалыг бүрэн хариуцаж задруулахгүй байх. Өөрийн бүртгэлийг бусдад дамжуулахгүй байх үүргийг үйлчилгээний нөхцөл байдалд дурдсаны дагуу үүрэг хүлээж нууцлалыг чандлан сахина.

Хэрэглэгч талаас үүссэн нууцлалтай холбоотой асуудлыг Монгол улсад мөрдөгддөг оюуны өмчийн хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Хэрэглэгч өөрийн бүртгэлтэй мэдээллийг өөрийн хүсэлтээр устгуулах боломжтой. Ингэхийн тулд та дараах email хаягт хүсэлт илгээнэ. easy.english.mongolia@gmail.com

Мэдээлэл ашиглах

Хэрэглэгчээс ирсэн цуглуулсан мэдээллийн өгөгдлийг дараах зорилгоор ашиглаж болно. Үйлчилгээ үзүүлэх, хэвийн байдлыг хангаж ажиллах Үйлчилгээний талаарх аливаа өөрчлөлтийг мэдэгдэх Үйлчилгээг хянах, сайжруулах Алдаа илрүүлэх, засах, сайжруулах Таны зөвшөөрлийг аван бусад зорилгоор

Мэдээллийг задруулах

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь дор дурдсанаас бусад нөхцөлд таны мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй: Хууль сахиулах зорилгоор: Тодорхой нөхцөл байдлын улмаас эрх бүхий байгууллагын албан шаардлагын дагуу зарим мэдээллийг задруулж болно Асуудлаас урьдчилан сэргийлэх: Үйлчилгээтэй холбоотой буруу үйлдэл хийгдэх, асуудал бий болохоос урьдчилан сэргийлэх, залруулах Аюулгүй байдлын үүднээс: Нийт хэрэглэгчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах зорилгоор

Мэдээллийн аюулгүй байдал

Тантай холбоотой мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс бид боломжит арга хэмжээг авч, мэдээллийн санг байнгын хамгаалалттай байлгахыг хичээж ажиллана. Гэвч интернетээр хийгдэх аливаа үйлдэл, өгөгдлийн дамжуулалт нь 100% аюулгүй байх боломжгүйг санан нийтийн эсвэл бусдын төхөөрөмжийг ашиглан нэвтэрч орох, хувийн мэдээллээ хуваалцах, бусдад задруулахаас зайлсхийнэ үү.

Журамд өөрчлөлт оруулах

Бид Үйлчилгээгээ илүү хүртээмжтэй болгох, аюулгүй байдлыг хангахын тулд энэхүү журмыг тогтмол шинэчлэх болно. Журамд өөрчлөлт оруулсан өдөр шинэ журмыг энэ хуудсанд байршуулах ба байршсан цагаас эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.

Хэрэглэгчийн бүртгэл устгах, User Data Deletion

Хэрэв та өөрийн бүртгэлийг устгуулах хүсэлтэй бол энэхүү form-г бөглөж илгээнэ үү. Таны бүртгэл ажлын 3 өдөрт багтан устгагдах болно.

The user can request data deletion by clicking link here. The app will be deleted within 3 working days after receiving the data deletion request.